University Academic CalendarUniversity Academic Calendar 2019-2020 - B.TECH - II, III & IV Years (I and II Semesters)

University Academic Calendar 2019-2020 - B.TECH - I Year (I and II Semesters)